ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ภาพกิจกรรมการร่วมกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2559 นำโดย ผอ. วัชราภรณ์ ผิวขำ และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ณ หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร 
     
ภาพกิจกรรมการจัดงานวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ อาคารรวมใจศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร 
     
การประชุมพิจารณาทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง E-Classroom อาคารวิชชาบูรณ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร 
     
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ 1 อำเภอ 1 ศูนย์ กิจกรรม-พัฒนาผู้เรียนและนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมรวมใจ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร 
     
......ภาพกิจกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่นเขต 3 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา 
     
...ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมการคัดเลือกผลงานทางวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับเครือข่าย กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษเครือข่ายที่ 10 วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร โดยท่าน ผ 
     
...ภาพกิจกรรมการทำบุญประจำปี ครบรอบ 16 ปี ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร นำโดยท่าน ผอ วัชราภรณ์ ผิวขำ และคณะบุคลากรชาวศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ร่วมนุ่งขาวทำบุญตักบาตร และฟังเทศ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา 
     
ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ ณ ศาลากลาง จังหวัดมุกดาหาร (ภาค เช้า-กลางคืน) ที่ผ่านมา 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักง...     จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี ๒๕๕๙...     จำนวนผู้เข้าชม 6704 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจ.มค 18 ครั้ง ปี 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 86 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์...     จำนวนผู้เข้าชม 185 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนงาน...     จำนวนผู้เข้าชม 152 ครั้ง
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ...     จำนวนผู้เข้าชม 220 ครั้ง
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 12-14 กันยายน 2559...     จำนวนผู้เข้าชม 161 ครั้ง
โครงการมอบทุนสนับสนุนการศึกษา แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มจังหวัดปทุมธานี...     จำนวนผู้เข้าชม 270 ครั้ง
ังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปทุมธานี อ.ลำลู...     จำนวนผู้เข้าชม 230 ครั้ง
พิธีเปิดป้ายโรงเรียนและป้ายโรงอาหาร...     จำนวนผู้เข้าชม 285 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 
พรบ.การศึกษาสำหรับคนพิการ
พรบ.การศึกษาสำหรับคนพิการ  

1. พระราชบัญญัติ อ่านรายละเอียด   

2. ด้านสาธารณสุขอ่านรายละเอียด

3. ด้านการศึกษา  อ่านรายละเอียด     

4. ด้านสิทธิและสวัสดิการอ่านรายละเอียด

5. ด้านการจ้างงาน อ่านรายละเอียด   

6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านรายละเอียด

7. ประเภทความพิการและการออกเอกสารรับรองความพิการ  อ่านรายละเอียด

 


สารสนทศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
สารสนทศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร  

1.ข้อมูลเด็กพิการที่มารับบริการที่ศูนย์ฯ  

2.โรงเรียนเรียนร่วมในจังหวัดมุกดาหาร

3.จำนวนนักเรียนเรียนร่วมในจังหวัดมุกดาหาร

4.เขตพื้นที่ให้บริการในจังหวัดมุกดาหาร

5.หน่วยงานในจังหวีดมุกดาหาร


แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดมุกดาหาร
แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดมุกดาหาร  

ที่นี่....จังหวัดมุกดาหาร....เยี่ยมขมได้ที่นี่


หลักสูตรอบรมครูสอนการศึกษาเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2554 ปี พ.ศ. 2556 (ครั้งที่ 2)
หลักสูตรอบรมครูสอนการศึกษาเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2554 ปี พ.ศ. 2556 (ครั้งที่ 2)  

เล่ม  1   คู่มือ                                      เล่ม     ความรู้พื้นฐาน

เล่ม  3 การจัดการศึกษา                       เล่ม 4    แผนการจัดการศึกษา

เล่ม กิจกรรม เพื่อการพัฒนา              เล่ม  6   การวิจัยในชั้นเรียน

เล่ม  7  ทางการมองเห็น                       เล่ม  8   ทางการได้ยิน

เล่ม  9  ทางสติปัญญา                         เล่ม  10  การเคลื่อนไหว

เล่ม  11  ทางการเรียนรู้                         เล่ม  12  ทางการพูดและภาษา

เล่ม  13  ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์         เล่ม  14  ออทิสติก

 เล่ม  15  พิการซ้อน


งานคูปองการศึกษา
งานคูปองการศึกษา  

 งานคูปองการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร 

สำหรับโรงเรียนเรียนร่วมจังหวัดมุกดาหาร

  

                 ดาวน์โหลด                             ดาวน์โหลด


ข่าวสารน้ารู้ทางการศึกษา
ข่าวสารน้ารู้ทางการศึกษา  


kroobannok.com--Games


งานเรียนร่วม
งานเรียนร่วม  

 1. แบบคัดกรองทางการศึกษา 9 ประเภท  ดาวน์โหลด


กศน.
กศน.  

 เอกสารประกอบการอบรมชุดที่1 วันที่ 20-21 มิ.ย. 57

เอกสารประกอบการอบชุมดที่2 วันที่ 20-21 มิ.ย.57

ตัวอย่าง IEP ดาวน์โหลด


การนำสื่อการเรียนการสอนมาพัฒนาผู้เรียนและนำผลสู่งานวิจัย
การนำสื่อการเรียนการสอนมาพัฒนาผู้เรียนและนำผลสู่งานวิจัย  

 กดที่นี่เพื่อดู

  การนำสื่อการเรียนการสอน

มาพัฒนาผู้เรียนและนำผลสู่งานวิจัย

 

กันยายน 2559
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 27 กันยายน 2559
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.167.65.247
คุณเข้าชมลำดับที่ 490,870

เว็บไซด์นี้มีประโยชน์หรือไม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
244 หมู่ 5 บ้านหนองแอก ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร49000
Tel : 042-694035  Fax : 042-694035
Email : psecmuk@windowslive.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.