ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศรายชื่อเด็กพิการที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
     
ภาพกิจกรรมศูนย์กาณศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมการแข่งขันทักษะกลไกล(MATP) และกีฬาอนุชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอุบลปัญญา จังหวัดอุบลราชธานี 
     
.....การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ระหว่างวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมรวมใจ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหา 
     
......ภาพกิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา 
     
..ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เขตการศึกษา 10 ทั้ง 6 จังหวัด ประกอบด้วย จ.มุกดาหาร จ.นครพนม จ.อำนาจเจริญ จ.ยโสธร จ.ร้อยเอ็ด และ จ.อุบลราชธาณี นักเรียนและผู้ฝึกสอนควบคุมนักกีฬาเข้าแข็งขัน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร 
     
.ภาพกิจกรรมการอบรม การจัดทำ IEP และ กรอกสื่อ ลงในระบบ IEP Online สำหรับโรงเรียนเรียนร่วม ที่ผ่านมา 
     
..นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ ภาค 11 เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ในการดำเนินงาน 
     
...ภาพกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมรวมใจ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รางระบายน้ำแบบตัวยู ขุดเจาะบ่อบาดา...     จำนวนผู้เข้าชม 6760 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสอทธิ์สอบเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำ...     จำนวนผู้เข้าชม 6765 ครั้ง
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวมโดยใช้รูปแบบ SPISIR โดย ดร.สมพร หวานเสร็จ...     จำนวนผู้เข้าชม 80 ครั้ง
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา...     จำนวนผู้เข้าชม 134 ครั้ง
กิจกรรมสุนทรียสนทนาเพื่อความสำเร็จในงานและชีวิต...     จำนวนผู้เข้าชม 127 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ รางระบายน้ำแบบตัวยู ขุดเจาะบ่อบาดาล ลานคอนกรีต โ...     จำนวนผู้เข้าชม 7095 ครั้ง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ จานวน 5 รายการ ของโรงเรีย...     จำนวนผู้เข้าชม 424 ครั้ง
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ จานวน 5 รายการ ของโรงเรีย...     จำนวนผู้เข้าชม 135 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาทเรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน 4 ล...     จำนวนผู้เข้าชม 137 ครั้ง
ประกาศรับสมัครเด็กพิการเพื่อเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...     จำนวนผู้เข้าชม 7199 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
 
พรบ.การศึกษาสำหรับคนพิการ
พรบ.การศึกษาสำหรับคนพิการ  

1. พระราชบัญญัติ อ่านรายละเอียด   

2. ด้านสาธารณสุขอ่านรายละเอียด

3. ด้านการศึกษา  อ่านรายละเอียด     

4. ด้านสิทธิและสวัสดิการอ่านรายละเอียด

5. ด้านการจ้างงาน อ่านรายละเอียด   

6. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านรายละเอียด

7. ประเภทความพิการและการออกเอกสารรับรองความพิการ  อ่านรายละเอียด

 


สารสนทศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
สารสนทศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร  

1.ข้อมูลเด็กพิการที่มารับบริการที่ศูนย์ฯ  

2.โรงเรียนเรียนร่วมในจังหวัดมุกดาหาร

3.จำนวนนักเรียนเรียนร่วมในจังหวัดมุกดาหาร

4.เขตพื้นที่ให้บริการในจังหวัดมุกดาหาร

5.หน่วยงานในจังหวีดมุกดาหาร


แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดมุกดาหาร
แหล่งเรียนรู้ในจังหวัดมุกดาหาร  

ที่นี่....จังหวัดมุกดาหาร....เยี่ยมขมได้ที่นี่


หลักสูตรอบรมครูสอนการศึกษาเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2554 ปี พ.ศ. 2556 (ครั้งที่ 2)
หลักสูตรอบรมครูสอนการศึกษาเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2554 ปี พ.ศ. 2556 (ครั้งที่ 2)  

เล่ม  1   คู่มือ                                      เล่ม     ความรู้พื้นฐาน

เล่ม  3 การจัดการศึกษา                       เล่ม 4    แผนการจัดการศึกษา

เล่ม กิจกรรม เพื่อการพัฒนา              เล่ม  6   การวิจัยในชั้นเรียน

เล่ม  7  ทางการมองเห็น                       เล่ม  8   ทางการได้ยิน

เล่ม  9  ทางสติปัญญา                         เล่ม  10  การเคลื่อนไหว

เล่ม  11  ทางการเรียนรู้                         เล่ม  12  ทางการพูดและภาษา

เล่ม  13  ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์         เล่ม  14  ออทิสติก

 เล่ม  15  พิการซ้อน


งานคูปองการศึกษา
งานคูปองการศึกษา  

 งานคูปองการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร 

สำหรับโรงเรียนเรียนร่วมจังหวัดมุกดาหาร

  

                 ดาวน์โหลด                             ดาวน์โหลด


ข่าวสารน้ารู้ทางการศึกษา
ข่าวสารน้ารู้ทางการศึกษา  


kroobannok.com--Games


งานเรียนร่วม
งานเรียนร่วม  

 1. แบบคัดกรองทางการศึกษา 9 ประเภท  ดาวน์โหลด


กศน.
กศน.  

 เอกสารประกอบการอบรมชุดที่1 วันที่ 20-21 มิ.ย. 57

เอกสารประกอบการอบชุมดที่2 วันที่ 20-21 มิ.ย.57

ตัวอย่าง IEP ดาวน์โหลด


การนำสื่อการเรียนการสอนมาพัฒนาผู้เรียนและนำผลสู่งานวิจัย
การนำสื่อการเรียนการสอนมาพัฒนาผู้เรียนและนำผลสู่งานวิจัย  

 กดที่นี่เพื่อดู

  การนำสื่อการเรียนการสอน

มาพัฒนาผู้เรียนและนำผลสู่งานวิจัย

 

สิงหาคม 2559
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 30 สิงหาคม 2559
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 23.20.136.129
คุณเข้าชมลำดับที่ 478,725

เว็บไซด์นี้มีประโยชน์หรือไม่
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

 
ศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร
244 หมู่ 5 บ้านหนองแอก ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร49000
Tel : 042-694035  Fax : 042-694035
Email : psecmuk@windowslive.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.